avatar View Regular Portfolio

Address

234 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Hồ Chi Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
VN

Company Name

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU

Company Type

Design

Email

geso0482@gmail.com

Website

https://geso.us/quan-ly-kho-la-gi-ky-nang-quan-ly-hieu-qua

Telephone

0946334353

Graphis Archives

Biography/Work Experience

"Quản lý kho là hoạt động nhập, lưu trữ và xuất hàng hóa trong kho. Có nhiều yêu cầu đối với vị trí này, nhưng công việc đã được hỗ trợ nhiều bởi phần mềm. Website: https://geso.us/quan-ly-kho-la-gi-ky-nang-quan-ly-hieu-qua Địa chỉ: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Email: sales@geso.us Hotline: 0946 33 43 53 - (028) 3588 0641"