avatar View Regular Portfolio

Address

Phan Chu Trinh, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
VN

Company Type

Design

Born

Phan Chu Trinh, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email

tacgia.ngogiahaian@gmail.com

Website

https://w388.best/tac-gia-ngo-gia-hai-an/

Telephone

0588404795

Graphis Archives

Biography/Work Experience

Ngô Gia Hải An là tác giả chính thức của trang w388.best. Với kinh nghiệm dày dặn Hải An đem đến anh em những bài viết chất lượng nhất mà anh em đang trông chờ #tacgiangogiahaian #ngogiahaian #tacgiaw388

Hobbies / Freetime

TÁC GIẢ NGÔ GIA HẢI AN