avatar View Regular Portfolio

Address

Level 46, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam, 50000
VN

Company Name

John Hu Migration Consulting Viet Nam

Company Type

Advertising

Languages

English

Established In

1990

Born

Level 46, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu StrHo Chi Minh City, Vietnam

Email

johnhucomvn01@gmail.com

Website

https://johnhu.com.vn/

Telephone

0901988876

Graphis Archives

Biography/Work Experience

John Hu Migration Consulting là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn định cư chuyên nghiệp với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Di trú SĐT: 0901 988 876 Email: enquiry@johnhu.com.vn Website: https://johnhu.com.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/John.Hu.Migration.Consulting.VietNam Twitter: https://twitter.com/johnhuvn Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johnhuvn/